01:53, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Nghiệm thu hai đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Tuyên Quang do Trường Đại học Hùng Vương chủ trì

Thứ sáu, 25/12/2015, 20:39

Ngày 17/12/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả đề tài KHCN cấp tỉnh: “Nghiên cứu nhân giống, xây dựng mô hình trồng cây Xạ đen (Celastrus hindsii Benth.) cung cấp nguồn dược liệu tại tỉnh Tuyên Quang”, do Trường Đại học Hùng Vương chủ trì, nhóm giảng viên của Khoa Nông Lâm Ngư trực tiếp thực hiện, TS. Phạm Thanh Loan, Trưởng khoa làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiêm thu đề tài “Nghiên cứu nhân giống, xây dựng mô hình trồng cây Xạ đen (Celastrus hindsii Bent.) cung cấp nguồn dược liệu tại tỉnh Tuyên Quang”của TS. Phạm Thanh Loan

Qua một thời gian thực hiện nghiêm túc, khẩn trưởng, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công mô hình trồng cây xạ đen tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang bằng phương pháp giâm hom, gieo hạt với quy mô 3000 cây giống. Từ đó đề tài đã xây dựng được kỹ thuật nhân giống cây xạ đen từ hạt và từ hom đạt hiệu quả cao hơn; đồng thời đánh giá hoạt tính sinh học của cây xạ đen trong mô hình, đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất hướng nhân rộng. Bên cạnh đó, nhóm thực hiện đề tài đã tổ chức được 01 lớp tập huấn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc cây xạ đen cho người dân; tổ chức 01 hội nghị giới thiệu kết quả hiệu quả kinh tế khi xây dựng mô hình trồng cây xạ đen tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và xây dựng được 01 hướng dẫn kỹ thuật thực tiễn sản xuất cho người nông dân. Đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá có ý nghĩa khoa học, ứng dụng thực tiễn cao và xếp loại Khá.

Cũng trong ngày 17/12/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang cũng tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp tỉnh: “Nghiên cứu ứng dụng chất giữ ẩm và đề xuất kỹ thuật sử dụng cho đất trồng chè tại tỉnh Tuyên Quang” do ThS. Nguyễn Thị Cẩm Mỹ làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài này đã đánh giá hiện trạng canh tác chè tại một số huyện trồng chè tại Tuyên Quang; nghiên cứu, thử nghiệm, xác định liều lượng, thời gian sử dụng chất giữ ẩm phù hợp tại một số vùng sản xuất chè của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; từ đó xây dựng mô hình sử dụng chất giữ ẩm cho đất trồng chè, với diện tích 3ha/3 loại đất; theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chất giữ ẩm cho một số vùng sản xuất chè của tỉnh Tuyên Quang. Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tổ chức được các khóa đào tạo, tập huấn cho người dân về kỹ thuật sử dụng chất giữ ẩm tại một số vùng sản xuất chè. Đề tài này cũng được Hội đồng khoa học đánh giá có ý nghĩa khoa học, ứng dụng thực tiễn cao và xếp loại Khá.

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Mỹ chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chất giữ ẩm và đề xuất kỹ thuật sử dụng cho đất trồng chè tại tỉnh Tuyên Quang” báo cáo kết quả đề tài

Có thể nói hai đề tài nghiên cứu khoa học trên được Trường Đại học Hùng Vương thực hiện thành công là những mô hình hiệu quả chuyển từ nghiên cứu khoa học sang nghiên cứu thực tiễn ứng dụng khoa học công nghệ. Qua đó đề tài đã góp phần giúp bà con nông dân tỉnh Tuyên Quang mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Những kết quả nghiên cứu khoa học trên đã góp phần khẳng định vị trí và sứ mệnh là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN