01:29, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học: "Vai trò của các Trường Đại học, Viện trong nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật Nông-Lâm-Thủy sản"

Thứ hai, 11/01/2016, 21:23

 Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học: "Vai trò của các Trường Đại học, Viện trong nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật Nông-Lâm-Thủy sản"

1. Mục đích- Yêu cầu

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ các Trường Đại học, các Viện, Trung tâm, các doanh nghiệp có đào tạo, nghiên cứu và sản xuất lĩnh vực Nông-Lâm-Thủy sản công bố những kết quả nghiên cứu mới phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững

 2. Nội dung

Hội thảo tập chung vào các nội dung chính sau:

- Nội dung 1: Đánh giá thực trạng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất Nông-Lâm-Thủy sản tại các địa phương

- Nội dung 2: Thảo luận, định hướng các giải pháp cơ bản thực hiện nhiệm vụ phát triển Nông-Lâm-Thủy sản giai đoạn 2016-2020

3. Đơn vị tổ chức

Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) phối hợp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc (Bộ Nông nghiệp & PTNT).

4. Thời gian, địa điểm, thành phần 

- Thời gian: 02 ngày (dự kiến ngày 08 và 09 tháng 04 năm 2016)

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm, Trường Đại học Hùng Vương (cơ sở Việt Trì).

- Thành phần tham dự gồm: Các Trường Đại học, Viện, Trung tâm có đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực Nông-Lâm-Thủy sản trong cả nước...

5. Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi bài

 - Thể lệ gửi bài

+ Toàn bộ bài viết dài không quá 8 trang, được đánh máy trên khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; lề trên, lề dưới cách 2,5 cm; lề trái cách 3cm; lề phải cách 2cm, dãn dòng multiple 1.25.

+ Cuối bài viết cần ghi rõ thông tin về tác giả (họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức danh, cơ quan công tác, email, số điện thoại liên hệ).

- Thời hạn gửi bài

+ Gửi tóm tắt báo các trước ngày 25/02/2016

+ Gửi toàn văn báo cáo trước ngày 15/03/2016.

- Địa chỉ gửi bài

+ Địa chỉ nhận báo cáo qua E-mail: Agro-forest-aqua@hvu.edu.vn

+ Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TS. Nguyễn Tài Năng - TP QLKH & QHQT (SĐT:0913 216 224)

TS. Phạm Thanh Loan - Trưởng khoa Nông-Lâm-Ngư (SĐT: 0976 677 335)

 Download thông tin chi tiết Thông báo tại đây

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN