15:42, Thứ Sáu, 01/03/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Trường Đại học Hùng Vương xếp thứ 56/187 trường Đại học Việt Nam theo bảng xếp hạng Đại học thế giới Webometrics

Thứ hai, 05/02/2024, 15:27

Bảng xếp hạng Đại học thế giới Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) là một hệ thống xếp hạng các Trường Đại học dựa trên chỉ số tổng hợp gồm khối lượng nội dung web (mức độ ảnh hưởng của website), khả năng lan tỏa học thuật trên internet và sự xuất sắc trong nghiên cứu khoa học của một Cơ sở giáo dục đại học với mục đích khuyến khích cải thiện sự hiện diện của các Cơ sở giáo dục đại học trên web và thúc đẩy việc công bố các nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng website, minh bạch hoá thông tin và chia sẻ tri thức, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đại học.

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các Cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một Cơ sở giáo dục đại học và được công bố kết quả 2 đợt hàng năm vào tháng 1 và tháng 7.

Webometrics là bảng xếp hạng đánh giá năng lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc tế trên hệ thống Scopus và Google Scholar của các Cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới.

Các tiêu chí xếp hạng gồm:

- Chỉ số Impact (mức độ ảnh hưởng) có trọng số 50%, đo lường mức độ lan toả của website và nguồn tài nguyên số của Cơ sở giáo dục đại học.

- Chỉ số Excellence (sự xuất sắc) có trọng số 40%, đo lường trong 10% số bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong 27 lĩnh vực xuất bản của Scopus.

- Chỉ số Openness (độ mở học thuật) có trọng số 10%, đo lường số trích dẫn của 310 tác giả hàng đầu của các Cơ sở giáo dục đại học trên hệ thống Google Scholar.

Với mục tiêu trở thành một Cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng ứng dụng; là Trung tâm nghiên cứu khoa học hiện đại và chuyển giao công nghệ tiên tiến, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của tỉnh Phú Thọ và cả nước. Trường ĐH Hùng Vương tiếp tục khẳng định thương hiệu và vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Theo công bố mới nhất của Webometrics trong đợt đánh giá tháng 1/2024, trường Đại học Hùng Vương tăng 62 bậc so với công bố năm 2023, từ vị trí thứ 118 lên vị trí thứ 56 trong tổng số 187 trường đại học, cơ sở nghiên cứu tại Việt Nam.

Kết quả này đã cho thấy phạm vi ảnh hưởng của website HVU đang tác động một cách bền vững không chỉ đối với cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế mà còn đang tác động mạnh mẽ tới toàn xã hội.

Tin bài: Mai Anh - Phòng CTCT&HSSV

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN