Thứ Sáu, 27/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Ket qua nghiem thu de tai nghien cuu khoa hoc cap truong nam 2013

Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2013

Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2013

Xem tại đây.


Ket qua nghiem thu de tai nghien cuu khoa hoc trong diem nam 2013

Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm năm 2013

Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm năm 2013

 Xem tại đây


Danh sach de tai nghien cuu khoa hoc cap truong cua giang vien nam 2010

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên năm 2010

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2010


Nghiem thu de tai NCKH cap truong nam 2009

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2009

Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài, đề án NCKH cấp cơ sở năm 2009.